Kalmar

Läromedelsutställningen i Kalmar visar lärverktyg för alla skolformer - från förskola till vuxenutbildning. Utställningen har begränsat utrymme och visar endast delar av de lärverktyg som presenteras i Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelskatalog.

Boka tid

Kalmars läromedelsutställning är bara öppen för bokade besök. Vid besöket finns en rådgivare till hands för att svara på frågor och hjälpa till.

Publicerat tisdag 26 januari 2016 Granskat onsdag 6 februari 2019