Bilden visar en nyckelpiga och brailletext

Svällpappersbilder

En svällpappersbild är en taktil bild som man avläser med fingrarna. Bilder som behövs för att skapa förståelse ritas på svällpapper. Läromedel i matematik, geografi och naturvetenskapliga ämnen har ofta medföljande svällpappersbilder.

Målet med en svällpappersbild är att innehållet i bilden ska kunna läsas taktilt och inte med ögonen. Det betyder att bilden stiliseras och att viktiga delar förstärks.

Svällpappersbilder kan göras i olika färger, men det är bara den svarta färgen som höjer sig från ytan i pappret. Bilden höjer sig när ett särskilt papper som är bestruket med en emulsion behandlas i en värmemaskin.

När svällpappersbilder behövs för att ta del av bilderna i ett läromedel följer de med som en bilaga. I webbutiken kan man även köpa basbilder inom olika ämnesområden, till exempel kartor, flaggor och djurbilder.

Taktil läsning av svällpappersbilder är svårt och läses inte av på samma sätt som en bild för en seende. Eleven behöver hjälp av läraren med tolkningen av bilden och instruktioner om hur bilden är gjord. SPSM har riktlinjer för utformning av svällpappersbilder. Bilderna illustreras på ett sätt som underlättar den taktila läsningen.

Publicerat fredag 7 oktober 2022