Pedagogisk anpassning

Målet med pedagogisk anpassning är att den punktskriftsläsande eleven eller eleven med synnedsättning ska ha möjlighet att använda samma läromedel som övriga i klassen.

Läromedlets texter, bilder och layout anpassas för icke visuell läsning. Alla grafiska element i boken, som bilder, diagram, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om.

Innehållet och svårighetsgraden ändras inte. Exempelvis har en övningsuppgift samma syfte, men sättet att genomföra övningen på eller sättet som eleven får information om hur övningen går till kan vara annorlunda jämfört med det ursprungliga läromedlet. 

I många läromedel har bilderna stor betydelse för att kunna förstå och arbeta med boken. Bilderna behöver göras tillgängliga. Beroende på bildens typ och syfte finns olika alternativ:

Publicerat fredag 7 oktober 2022