Ett hav och havsbotten i genomskärning.

Bildbeskrivningar

Bilder i ett läromedel har oftast ett syfte. Alla bilder behöver inte beskrivas, men de som ger ytterligare information ska förklaras. För en inkluderande lärsituation behöver eleven med synnedsättning eller blindhet få tillgång till de bilder som övriga elever kan se. 

Bilder som behövs för att lösa uppgifter eller åskådliggöra innehållet brukar vi beskriva. Beskrivningen handlar om det som bilden illustrerar, inte hur själva bilden är gjord. 

Schematiska bilder, exempelvis blommans olika delar eller historiska tidslinjer, och bilder på kända byggnader eller personer brukar också beskrivas. Bilder som är ren dekoration beskriver vi inte.    

Bilden högst upp på denna sida är ett exempel på en bild som vi gjort bildbeskrivning till. Bilden visar ett hav och havsbotten i genomskärning.

Bildbeskrivningen blir följande:

Närmast land finns kontinentalsockeln. Det är ett grunt plan som sluttar utåt från land. Här står en oljeborrplattform på höga ben och sticker upp över vattenytan. Från plattformen har man borrat ett djupt hål ner genom bottnen till en oljeficka. Här simmar många fiskar och det växer sjögräs.

Sockeln avslutas med en brant som leder ner till djupare havsbotten. Här finns en vulkan. Bara några få fiskar simmar på djupare vatten.

Längre bort från land finns en djuphavsgrav där bottnen stupar brant neråt i en djup fåra.

Publicerat fredag 7 oktober 2022