Illustration av en tjugokronorsedel, en enkrona, en tvåkrona, en femkrona samt en tiokrona.

Jag handlar

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad får det lov att vara?

Via rollek tränar eleverna på att handla, stå i kö, räkna pengar och samspela med andra.

Förberedelser: Samla tomma kartonger från olika varor exempelvis mjölk och yoghurt. Prismärk dem och ställ upp i en hylla. Ställ ett bord framför med en kassaapparat på (eller annat räknehjälpmedel och kassalåda), där kassören kan stå. Ta fram pengar i olika valörer.

Gör så här

  • Eleverna turas om att ha hand om kassan.
  • Dela ut en lämplig summa till var och en av de övriga i klassen.
  • Kunderna ställer sig i kö och väntar på sin tur att handla.
  • När det är elevens tur att handla säger eller visar eleven vad hen vill köpa.
  • Kassaansvarig plockar fram varorna, slår ihop summorna och tar betalt.

Nedladdningsbart material:

Tips!

Gör en inköpslista att utgå ifrån när ni handlar, utifrån de saker ni har att välja på i ”affären”. Använd bildstöd vid behov.

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter: Vardagsrutiner och vardagsmiljö
Kommunikation: Samspela, tala och samtala

Centralt innehåll

  • genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  • samspela med andra.
Publicerat fredag 10 februari 2023