Illustrationen visar en pojke som kryper på marken.

Hur rör sig en björn?

Hur gör djur? Ålar, kryper, lufsar eller flyger?

Genom att dramatisera olika djurs rörelser tränas också samspel med kompisar samt grundläggande grovmotoriska rörelser.

Förberedelser

Markera hörnen av rummet med bilder på djur som exempelvis fåglar, björnar, ormar och rävar. 

Gör så här

  • Prata tillsammans med eleverna om hur de olika djuren rör sig. Visa gärna.
  • Dela in eleverna i grupper. Varje grupp föreställer ett djur och har sitt bo i det hörnet som bilden på djuret är.
  •  Spela på en handtrumma och säg vilket djur som ska ut och röra sig.
  • Ormarna ålar sig fram, fåglarna flyger och så vidare.
  • När trumman tystnar ska djuren in i sitt bo igen. 

Tips!

Förstärk genom att visa med bilder vilket djur som ska ut och röra på sig.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning – drama
Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • använda olika rörelser,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Publicerat torsdag 17 december 2020