Bokstaven M.

Gör din bokstav

På vilken bokstav börjar mitt namn?

Eleverna utvecklar även sina kunskaper om bokstavsformer kopplat till bokstävernas ljud genom att ni benämner dessa.

Gör så här

  • Använd en mjuk lera.
  • Rulla långa ormar.
  • Forma bokstäverna i namnet av lera.
  • Måla bokstäverna när de torkat.

Tips!

Gör en förlaga av bokstaven som du placerar i en plastficka. Eleven följer sedan förlagan när hen formar sin bokstav ovanpå plastfickan.
Montera elevernas bokstäver på en gemensam tavla exempelvis en plywoodskiva som först målats. Eleverna kan som alternativ göra en egen namnskylt.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Material, redskap och tekniker
Motorik: Rörelse

Från läroplanens syfte

  • skapa genom bild,
  • använda kroppens förmåga att rör sig allsidigt.
Publicerat fredag 9 oktober 2020