Illustration av blåsmålning

Blåsmålning

Skapa bilder utan att måla med händerna.

Att skapa egna bilder är givande och utvecklande för många elever. De flesta teknikerna för bildskapande utgår från att använda händerna. Men det kan vara bra att också använda andra delar av kroppen i arbetet med att skapa bilder. Alla elever är olika, kanske fler elever då kan hitta glädje i bildskapandet?

Blåsmålning är ett roligt sätt att måla på och eleverna tränar samtidigt sin munmotorik.

Gör så här

  • Droppa vattenfärg på ett papper.
  • Blås ut färgen med sugrör.

Majbrasa

  • Hämta pinnar ute eller klipp av brunt papper.
  • Blås ut röd, gul och orange färg.
  • Fäst pinnarna vid elden.

Ansikte

  • Rita ett ansikte
  • Gör håret i denna teknik

Blanda gärna blåsmålning med andra tekniker. Det finns mång möjligheter – använd din och elevernas fantasi

Tips!

Vissa elever har svårare att blåsa. Då kan det underlätta att klippa till ett kortare sugrör eller använda ett sugrör med större diameter.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - bild, Material, redskap och tekniker

Från läroplanens syfte

  • skapa genom bild
  • använda olika material, redskap och tekniker
Publicerat onsdag 27 januari 2021