Arbeta med demokratiska val – del 2 resurser och kostnad

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det här lektionstipset är den andra delen av fem, om att Arbeta med demokratiska val. Lektionstips, instruktioner och aktiviteter bygger på varandra. Vi kan inte alltid få det vi önskar. Men vilka begränsningar finns det för våra önskningar. I en demokrati behöver vi ta hänsyn till varandra och fördela resurser rättvist. På skolan är det rektorn som ansvarar och bestämmer över resurserna

I det här lektionstipset tittar vi på vilka önskningar som är möjliga och rimliga utifrån begränsningar i skolans värld? I övningen tydliggörs hur vi behöver förhålla oss till en budget vid demokratiska beslut. Vad får våra önskningar kosta?

Förberedelse

 • Boka in en tid för klassen att träffa rektor i nära anslutning till lektionstillfället.
 • Fråga rektor om det finns pengar för att göra någon aktivitet eller köpa något, som finns på klassens önskelista.
 • Ta fram önskelistan från förra lektionstillfället.
 • Förbered rektor på att ni kommer att presentera mer eller mindre rimliga önskningar, som rektor utifrån budget och andra begränsningar ska säga ja eller nej till.

Gör så här

 • Samla eleverna kring ett bord innan mötet med rektor.
 • Berätta att skolan har en summa pengar, en budget, som ska räcka till viktiga saker som skollunch och skolmaterial. Konkretisera genom att rita på whiteboard eller visa med låtsaspengar.
 • Titta på önskelistan. Stanna vid varje punkt och värdera punkten som möjlig att göra eller inte möjlig att göra. Kan vi åka till Grekland eller ha en kanin på skolan? Sök information på nätet om kostnad. Jämför om möjligt med budget. Stanna vid varje punkt och värdera om önskningen är möjlig eller omöjlig utifrån budget och med hänsyn till andra människor i omgivningen. Finns det allergier eller andra hinder än ekonomiska på skolan?
 • Bocka för önskningar som är möjliga att göra i nuläget oavsett budget, exempelvis en utflykt till lekparken.
 • Kryssa över önskningar som inte är möjliga.
 • Förtydliga att vi just nu bara tittar på önskemål. Vi kommer inte att göra allt som bedöms som möjligt.
 • Notera i listan vilka önskningar som kostar eller som ni av annat skäl måste fråga rektor om.
 • Berätta att det är rektorn på skolan som bestämmer hur mycket pengar vi får använda. Berätta också att i en demokrati har vi rätt att demonstrera, om vi tycker att tagna beslut är felaktiga.
 • Ta med listan till mötet med rektor. Samla eleverna vid ett bord. Börja med att berätta för rektorn, att eleverna vet att skolan har en budget och att den inte räcker till allt vi önskar.
 • Läs upp de önskningar som kostar, ett i taget, så att rektor kan svara ”ja” eller ”nej”. Fråga eleverna om vi förstår varför hen säger nej. Kanske vill vi att rektor motiverar. Kanske vill vi protestera.
 • Notera genom att bocka av på önskelistan vad rektor sagt ja och nej till. Ta med den uppdaterade listan tillbaka till klassrummet.
 • Avsluta aktiviteten genom att samla eleverna i klassrummet. Titta och läs igenom listan tillsammans. Använd gärna interaktiv skrivtavla med digitalt skrivverktyg eller bildstöd.
 • Vilka önskningar finns kvar? Hur känns det för den enskilde eleven om hens önskan inte finns kvar?

Vill ni lära er mer om demokrati och rätten att ha en åsikt, se Varför ska jag rösta? på UR play.

Ämnesområde 

Vardagsaktiviteter: Leva tillsammans

Centralt innehåll

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen).
Publicerat fredag 10 februari 2023