Arbeta med demokratiska val - del 1 önskelådan

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det här lektionstipset är den första delen av fem, om att Arbeta med demokratiska val. Lektionstips, instruktioner och aktiviteter bygger på varandra. Alla har rätt att uttrycka sin mening, men alla får vi inte det vi önskar. Vilka önskningar har vi som individer i klassen? Vilka aktiviteter eller utflykter vill vi göra i skolan? Vad vill vi köpa till klassrummet? 

I den här övningen önskar vi fritt och synliggör allas önskningar, stora som små. Både elever och vuxna bidrar med önskningar.

Förberedelse

 • Klipp ut lappar i lämplig storlek att skriva önskningar på.
 • Ta fram en papperslåda med lock. Gör en skåra i locket.
 • Ta fram pennor.

Gör så här

 • Samla elever och vuxna runt ett bord.
 • Berätta om Barnkonventionen och att enligt den har alla barn rätt att uttrycka sin mening om det som angår barnet.
 • Visa lådan och lapparna. Berätta att nu har vi chansen att önska precis vad vi vill. Berätta också att vi inte kan få allt, men att vi kan önska allt.
 • Dela ut lappar och pennor. Berätta att vi på lappar ska skriva ned något vi önskar göra i skolan eller köpa till skolan. Visa hur du skriver en lapp medan du skymmer det du skriver, så att ingen ser. Vik sedan lappen och stoppa den i lådan.
 • Avsätt tid så att alla hinner tänka och skriva sin önskan. Använd bildstöd för de elever som behöver det.
 • Bestäm tillsammans med eleverna vilken dag lådan ska öppnas. Berätta att lådan kan fyllas på med önskningar fram till den dagen.
 • Ställ lådan, lappar och pennor synligt i klassrummet.
 • Avsätt fler skrivtillfällen innan öppningsdatum, så att önskelådan inte glöms bort.
 • På öppningsdagen, samla elever och vuxna runt ett bord.
 • Öppna och läs lapparna tillsammans Skriv önskningarna på en interaktiv ·         skrivtavla eller whiteboard. För elever som behöver bildstöd, använd digitalt skrivverktyg eller annat bildstöd.
 • Avsluta med att läsa önskelistan tillsammans? Vem önskade vad? Förtydliga att vi inte kan få allt på listan, men det här är vad vi önskar om vi får bestämma.

Vill ni lära er mer om demokrati och rätten att ha en åsikt, Varför ska jag rösta? på UR play

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter: Leva tillsammans

Centralt innehåll

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen).
Publicerat fredag 10 februari 2023