Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på tvåspråkighet gav 9 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

  På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. För våra elever som är döva eller har hörselnedsätt­ning stärks möjligheterna till

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om teckenspråkstolkning

  Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar, studier, fritidsaktiviteter, föräldramöten, studiebesök och religiösa

 • Bildtext saknas

  Lära, utveckla och använda teckenspråk

  Elever som går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och har en hörselnedsättning kan lära, utveckla och använda teckenspråk. Men elevens möjligheter att utveckla sitt sätt att kommunicera är

 • Bildtext saknas

  What you need to know about Swedish Sign language

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett

 • Bildtext saknas

  Teckenspråk talat och skrivet språk

  En forskningssammanställning om tvåspråkighet. Intresset att forska om tvåspråkighet med kombinationen teckenspråk, talat och skrivet språk växer. Det visar sig bland annat i att fler och fler

 • Bildtext saknas

  What you need to know about bilingualism and special schools

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan. På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven

 • Bildtext saknas

  What you need to know about Sign Language interpreting

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om teckenspråkstolkning. Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar,

 • Bildtext saknas

  Hur händer det

  Hur händer det? är en FoU-rapport om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnande av teckenspråk och talad svenska. Tvillingarna har följts under en sjuårig studie, från att de

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial hörselnedsättning – informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial om hörselnedsättning. Stödmaterialet vänder sig till dig som möter barn, elever eller