Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 201 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Jag vet, jag kan!

  Barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd finns inom olika skolformer och boendeverksamheter. Det finns praktisk kunskap, men det finns inte

 • Bildtext saknas

  Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

  I ”Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete” presenteras en uppföljande studie som två forskare har genomfört i skolor som har deltagit i Specialpedagogiska myndighetens nätbaserade kurs ”Att höja

 • Bildtext saknas

  Mentorshandboken

  Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmaterial för mentorer som stödjer studenter med

 • Bildtext saknas

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om hur läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan yttra sig och berättar om

 • Bildtext saknas

  Unga med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

  Brister i skolan leder till ökad psykisk ohälsa bland unga med funktionsnedsättning. Andelen unga som har återkommande psykosomatiska symtom har ökat över tid och fördubblats sedan mitten av 1980-

 • Bildtext saknas

  Digitalt lärande - för att nå målen

  Publikationen Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del. Den ersätter ett tidigare material, som då hade

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2020 – Tema: Rättigheter i skolan

  Skolan ska hjälpa elever att utvecklas, de ska få uttrycka sin mening och de har rätt till vila och lek. Det gäller även elever med funktionsnedsättning. Hur kan skolan leva upp till dessa

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2019

  När ett verksamhetsår ska summeras sker det i tabeller, diagram och analyser. Den här årsredovisningen är inget undantag. Uppgifterna baseras på de många tusentals dialoger och möten som är våra

 • Bildtext saknas

  Hörteknik och dess användning i skolan HODA litteraturstudie

  I vårt land finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad hörapparat eller annat personligt hjälpmedel.

 • Bildtext saknas

  Hörteknik och dess användning i skolan HODA projektets resultat

  I vårt land finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad hörapparat eller annat personligt hjälpmedel.