Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 206 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

  Denna systematiska översikt är framtagen av Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Översikten ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för

 • Bildtext saknas

  Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3 – informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om läs- och skrivsvårigheter i förskoleklass och årskurs 1–3. Studiepaketet är framtaget för

 • Bildtext saknas

  Förhindra skolmisslyckande

  Att bygga upp skolornas kapacitet och bekämpa skolmisslyckanden är avgörande för inkluderande utbildningssystem. Ett tematiskt projekt har genomförts under titeln Förhindra skolmisslyckande: En

 • Bildtext saknas

  Studiepaket språkstörning - informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om språkstörning. Studiepaketet riktar sig till dig som möter barn, elever eller vuxenstuderande med

 • Bildtext saknas

  DATE lärmaterial GY

  DATE lärmaterial för gymnasiet är ett praktiskt undersökande och utmanande material att använda i gymnasieskolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete. Finns bara som pdf Date lärmaterial GY

 • Bildtext saknas

  Mentorshandboken

  Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmaterial för mentorer som stödjer studenter med

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2020 – Tema: Läsa, skriva, räkna

  Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid så lätt. Vad kan skolan göra då? I det här numret av Lika värde-tidningen kan du läsa om en mattesatsning i en hel kommun, ett lekfullt sätt att

 • Bildtext saknas

  Knepigt läge - livslångt lärande i likvärdig utbildning

  För att kunna verka och påverka på bästa sätt behöver vi vara medvetna om vad som händer i det omgivande samhället som påverkar våra målgrupper och oss som myndighet. Därför genomför vi regelbundet

 • Bildtext saknas

  Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

  Antologin belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Den är skriven av fyra forskare med specialkompetens kring forskningsperspektiv som är betydelsefulla för

 • Bildtext saknas

  Unga vuxna med högfungerande autism

  I den här skriften skriver Martin Hugo och Joel Hedegaard om vuxenstuderande med högfungerande autism. Deras fokus är hur anpassningar i utbildning kan utformas för att passa en grupp som ofta har