Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 109 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

  Antologin belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Den är skriven av fyra forskare med specialkompetens kring forskningsperspektiv som är betydelsefulla för

 • Bildtext saknas

  Unga vuxna med högfungerande autism

  I den här skriften skriver Martin Hugo och Joel Hedegaard om vuxenstuderande med högfungerande autism. Deras fokus är hur anpassningar i utbildning kan utformas för att passa en grupp som ofta har

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2018

  För att verksamheten ska vara tillgänglig måste läromedlen fungera för alla. Ibland finns läromedel som passar alla i gruppen, det gäller bara att hitta dem. Ibland behöver läromedel anpassas och i

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3-4, 2019 - Tema: Sällsynta funktionsnedsättningar

  Det kan vara en utmaning att göra sin verksamhet tillgänglig för ett barn eller en elev med en sällsynt funktionsnedsättning. Men det kan också vara sporrande, för det tvingar oss att tänka nytt och

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2017

  Lika värde nr 2, 2017,  har temat Förskolan. Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2018

  Utvecklingsarbete kan genomföras på många olika sätt. Det kan vara stora projekt för en hel verksamhet och det kan vara små förändringar i det vardagliga arbetet. I årets sista nummer av

 • Bildtext saknas

  Working with developmental language disorder in preschools and schools

  Developmental language disorder, DLD, is a disability that manifests itself differently for different children and pupils. Sweden’s Education Act, on the other hand, is the same for all. It states

 • Bildtext saknas

  Early childhood intervention (ECI)

  The purpose of this paper is to give an overview of the main conclusions and recommendations of the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency) analysis on Early Childhood

 • Bildtext saknas

  Åsbackaskolan

  Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten Åsbackaskolan, som är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt elever med

 • Bildtext saknas

  Jag vet, jag kan!

  Barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd finns inom olika skolformer och boendeverksamheter. Det finns praktisk kunskap, men det finns inte