Söksida

Din sökning på gav 3140 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Champ 4 Workbook

  Övningskedjan är tydligt uppbyggd och övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna (läsa, höra, skriva, tala). Varje kapitel börjar med en warm up, en

 • Bildtext saknas

  Matematikboken Y

  Den fjärde upplagan av Matematikboken XYZ är granskad av didaktiker och baseras på de senaste forskningsrönen. Och givetvis svarar den mot kraven i Lgr11. Trots alla nyheter har vi självklart

 • Bildtext saknas

  Syntes Kemi 2

  Syntes kemi 2 har text och bilder som gör innehållet tydligt. På sidor med intressanta "utblickar" kan eleverna fördjupa sig inom historiska tillbakablickar såväl som modern forskning. Varje kapitel

 • Bildtext saknas

  Matte Direkt Borgen 6A

  I MatteBorgen får eleverna följa den något ovanliga familjen Borg på deras öden och äventyr. I vardagsnära och fantasifulla uppgifter utvecklas stegvis de kunskaper som behövs för att uppnå målen i

 • Bildtext saknas

  Boken om fysik och kemi

  Med exempel hämtade ur vardagen förklaras de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. 

 • Bildtext saknas

  Matte Direkt Borgen Läxbok 5A

  MatteBorgen består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen, samt en lärarhandledning och en läxbok till varje elevbok. Till varje årskurs finns ett

 • Bildtext saknas

  SESAM Forntidsboken

  Forntidsboken börjar i urtiden med livets uppkomst på jorden och tar upp vår förhistoria ända fram till vikingatiden.

 • Bildtext saknas

  Tapas 3

  Tapas är ett läromedel som introducerar eleverna i det spanska språket och de spanskspråkiga kulturerna. Eleverna uppmuntras att tidigt använda ord och enkla fraser. För att eleverna lättare ska

 • Bildtext saknas

  What's Up? 6 Workbook

  Här finns många övningar där eleverna får öva på att tala, skriva, lyssna och läsa. Här finns också uppföljningsuppgifter för grammatiken i Focus-rutorna i Textbook. Eleverna får skriva om sig själva

 • Bildtext saknas

  Teckenspråksramsor ur Nu vet jag!

  Nu finns alla de 54 teckenspråksramsorna ur Utbildningsradions populära programserie "Nu vet jag!" samlade på en dvd. Ramsorna är indelade i 7 kategorier utifrån hur de är skapade: Lek med namn Lek