Söksida

Din sökning på gav 187 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

  Ett informationsmaterial om vårt kartläggningsmaterial som hjälper lärare upptäcka vilka flerspråkiga elever som behöver anpassade insatser.  Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga

 • Bildtext saknas

  Tips och idéer för Windows 10

  I Windows 10 finns flera sätt att göra inställningar för att göra personliga anpassningar av dators funktioner. Flera av funktionerna vi beskriver kan du starta på olika sätt beroende på datorns

 • Bildtext saknas

  Tips och idéer för Mac OS X Sierra

  I denna skrift beskriver vi ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet, Mac OS X. Innehållet i skriften har vi skapats utifrån ett behov av att samla och tydliggöra några

 • Bild saknas

  test

  Lagt in version med högre kvalitet. Testa gärna den med.

 • Bildtext saknas

  Mentor handbook in English

  For many students, mentoring support in connection with university studies can be essential in order for them to be able to complete the studies they have begun. With this handbook, the National

 • Bildtext saknas

  Mentorshandboken

  Att få mentorstöd i samband med högskolestudier kan för många studenter vara en förutsättning för att de studier som påbörjats ska kunna genomföras. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Stockholms

 • Bildtext saknas

  Tips och idéer för Ipad IOS 10

  Denna handledning beskriver ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet IOS 10. Innehållet i skriften har vi skapat för att samla och tydliggöra några funktioner som gör en Ipad

 • Bildtext saknas

  Utbildning för elever med språkstörning – vilket stöd behöver skolhuvudmännen?

  Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har inom ramen för ett uppdrag vid myndighetens Östra region genomfört en kartläggning över skolhuvudmännens utbildningsalternativ, kompetens och stödbehov

 • Bildtext saknas

  Anpassade läromedel förteckning 2018

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar mot beställning förlagsutgivna läromedel så att de kan läsas av elever med funktionsnedsättning. Detta görs med stöd av paragraf 17 i den upphovsrättslag

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalog 2018

  Här hittar du våra läromedel och pedagogiska material. Fler och fler skolor använder IT i skolan för att ge alla elever större möjligheter. Digitala och interaktiva läromedel kan öka tillgängligheten