Söksida

Din sökning på gav 227 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

  Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Erfarenheter visar att särskilt elever med funktionsnedsättning möter hinder för delaktighet i skolan och att behovet

 • Bildtext saknas

  Att främja lärande genom pulshöjande aktiviteter

  Syftet med denna utvecklingsrapport är att undersöka huruvida pulshöjande aktiviteter i specialskolan ger effekt för elevernas kunskapsresultat och självskattade hälsa. Rapporten utgår ifrån en

 • Bildtext saknas

  DATE lärmaterial FSK, sagohäftet ingår

  DATE lärmaterial för förskolan är ett lustfyllt och lösningsfokuserat material att använda i förskolans likabehandlingsarbete. Beställer du DATE lärmaterial FSK ingår Sagohäftet som är ett

 • Bildtext saknas

  Sagohäfte till DATE lärmaterial FSK

  Sagohäftet ingår när du beställer DATE lärmaterial FSK och kan inte beställas separat. Sagohäftet är ett kompletterande material till DATE lärmaterial för förskolan.

 • Bildtext saknas

  Evidence of the Link Between Inclusive Education and Social Inclusion

  This literature review addresses the link between inclusive education and the social inclusion of people with disabilities. It explains how inclusive education can serve as a tool to promote social

 • Bildtext saknas

  Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

  Antologin belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Den är skriven av fyra forskare med specialkompetens kring forskningsperspektiv som är betydelsefulla för

 • Bildtext saknas

  Möjligheter med hinder Rapportsamling om grav språkstörning del II

  Sammanställning av rapporter från nio skriftliga fördjupningsarbeten i kursen Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning. Övergripande syfte med kursen var att fördjupa och problematisera

 • Bildtext saknas

  Möjligheter med hinder, rapportsamling om grav språkstörning del I

  Sammanställning av rapporter från åtta skriftliga fördjupningsarbeten i kursen Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning. Övergripande syfte med kursen var att fördjupa och

 • Bildtext saknas

  Små steg stort steg

  Små steg – stort steg handlar om kommunikation med en pojke som har flera funktionsnedsättningar. Rapporten beskriver hur kommunikationen för en person med autism, dövhet/hörselskada och

 • Bildtext saknas

  Riktlinjer för inkludering

  Riktlinjer för inkludering - att garantera tillgång till Utbildning för Alla. Flera mellanstatliga överenskommelser inklusive FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att alla barn har rätt