Söksida

Din sökning på gav 2965 träffar på läromedel

 • Bild saknas

  Ord med tanke på vård

  Ord med tanke på vård är ett läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot vård. Häftet behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom olika yrken inom området.

 • Bildtext saknas

  Matematikboken 3 B

  Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor

 • Bildtext saknas

  Matte Eldorado 2B Grundbok

  Varje grundbok har fyra kapitel och varje kapitel har 2–4 områden. Gemensamt för varje kapitel är introduktionsuppslag för förförståelse, Kul med matte-uppslaget, utvärdering av kapitlets innehåll

 • Bild saknas

  Matte Eldorado 4A Grundbok

  MatteEldorado är ett läromedel för fk-åk 6. Grundböckerna är upplagda så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma kapitel. Varje kapitel följer ett tydligt upplägg och börjar med en

 • Bild saknas

  Matte Eldorado 4B Grundbok

  MatteEldorado är ett läromedel för fk-åk 6. Grundböckerna är upplagda så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma kapitel. Varje kapitel följer ett tydligt upplägg och börjar med en

 • Bild saknas
 • Bildtext saknas

  ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B

  Läseboken finns i två versioner. Båda böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de båda versionerna. I

 • Bildtext saknas

  Ledarskap och organisation

  Passar jag som ledare? Hur kan jag som individ påverka gruppen? Vad är en konflikt? Hur är en bra chef? Dessa och många andra frågor behandlas i Ledarskap och organisation. Ledarskap och organisation

 • Bildtext saknas

  Gracias 6 Övningsbok

  Med Gracias får eleverna ett läromedel som är anpassat till Lgr-11. Gracias ger eleverna möjlighet att använda spanskan direkt, men också en stabil grund att stå på för fortsatta studier.

 • Bildtext saknas

  PULS Samhällskunskap 4-6

  PULS Grundbok i Samhällskunskap handlar om hur vi lever tillsammans – i våra familjer, i skolan och i staden eller byn där vi bor. Men också i vårt land Sverige, i vår världsdel Europa och i hela