Tecken som stöd-illustration av

Vaccin med Ritade Tecken som stöd

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ett sätt att förbereda sig för vaccinering

Så här brukar det gå till vid en vaccinering  (PDF-dokument, 1 MB)

  • Dokumentet handlar i första hand om vaccinering mot coronaviruset men kan naturligtvis användas som förberedelse vid all vaccination.
  • Skriv ut bifogat pdf- dokument, använd det som stöd till ditt tecknande när du förbereder eleverna.

Formulär med frågor som återkopplar till dokumentet (PDF-dokument, 911 kB)

Tips!

Här kan du göra egna dokument med Ritade Tecken 

Ämnesområde

Vardagsaktivitet: Omvärld, aktuella samhällsfrågor i medier

 

Kommunikation: Tolka och förstå.

Centralt innehåll

Använda kunskaper om människan.

Tolka olika former av kommunikativa uttryck.

 

Publicerat fredag 10 februari 2023