I digital form

När du utvecklar läromedel i digital form finns det några saker att ta hänsyn till om du vill att ditt läromedel ska passa för många. Här har vi sammanställt vad vi rekommenderar vid digitala produktioner.

Vi har tagit fram en checklista i form av en utskrivbar pdf. Länkarna under rubrikerna nedan ger en fördjupad beskrivning av punkterna i checklistan.

Gå till checklistan (PDF-dokument, 641 bytes)

Fysisk tillgänglighet

Detta handlar om att läromedlet ger möjligheter för olika individer att hantera och komma åt innehållet i ett läromedel.

Läs mer om fysisk tillgänglighet

Kognitiv tillgänglighet

Det är också viktigt att ditt läromedel är kognitivt tillgängligt, det vill säga att det ger olika individer möjligheter att ta till sig och förstå innehållet utifrån ett begreppsmässigt och språkligt perspektiv.

Läs mer om kognitiv tillgänglighet

Tillgängligt från början

Om du producerar ett läromedel och tänker in tillgänglighet redan från början är förutsättningarna för att det passar många målgrupper goda.

Läs mer om hur du gör ditt läromedel tillgängligt från början

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat fredag 1 februari 2019