Moment 3 - Olika kommunikationssätt

Det finns olika former av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Att använda flera olika AKK-sätt i kombination kallas för multimodal kommunikation. Exempel på AKK-sätt som kan kombineras är naturliga signaler, mimik, gester, tecken, föremål, bilder, symboler och talande hjälpmedel.

Det handlar om omgivningens kunskap och användande av olika AKK-sätt utifrån personens förutsättningar, behov och intressen.

Se

Utdrag ur: TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Filmen är 10.05 minuter.

Vad är bliss?

Filmen är 5 minuter.

Läsa

"Svea gör samma, fast på sitt sätt" ur Lika värde nr 1 2018 sidorna 11-13.

TAKK i förskolan till TAKK – alla barns rätt till kommunikation.

I projektet TAKK för språket har MIM kunskapscentrum uppmärksammat samverkan mellan förskola, skola och hemmet.

Reflektera

  • Gav filmerna och artiklarna några nya insikter? I så fall vilka?
  • Vilka olika kommunikationsstöd använder ni i din verksamhet?
  • Vilket stöd och vilken kompetens har du tillgång till för att utveckla tillgängligheten till olika kommunikationsstöd?
  • På vilket sätt kan du bidra till utveckling?

Gå vidare till moment 4 - AKK i ett livsperspektiv

Publicerat tisdag 21 april 2020