Nätbaserad kurs

Hur kan elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande? Hur kan samverkan mellan elevhälsan, pedagoger och övrig skolpersonal utvecklas i det gemensamma uppdraget kring hälsa och lärande?

I den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning erbjuds en struktur för utveckling av ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Kursen vänder sig till rektor tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än de som benämns i skollagen. Ett krav är att man anmäler sig som ett team och att rektor är en av deltagarna.

Kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under sju moment. Upplägget erbjuder en struktur för analys och ett gemensamt lärande samt ett erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. I den nätbaserade utbildningsmiljön finns all kurslitteratur tillgänglig.

Upplägg och innehåll

Det rekommenderas att avsätta en till två timmar per vecka för självstudier, gemensamma arbetsuppgifter samt erfarenhetsutbyte. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön. Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler och tid behöver planeras och organiseras av rektor tillsammans med sitt team.

Kursens innehåll utgår från elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget får konsekvenser dels för elevhälsans arbete dels för hela skolans arbetssätt och organisation. Det är därför viktigt att förankra kursens upplägg och innehåll hos all personal i skolan. Den nätbaserade kursen hålls öppen även ett läsår efter avslutad kurs. Innehållet får användas som fortsatt stöd i arbetet att höja skolans elevhälsokompetens.

Att höja skolans elevhälsokompetens – tre rektorer berättar

Rektorer delar med sig av sina erfarenheter av den nätbaserade kursen och om vilka effekter de har sett i sina verksamheter. Filmen är nästan 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Anmälan till kursen

Intresseanmälan för kursstart 2020 är öppen fram till 31 mars.

Anmälan till kursen sker i tre steg.

  1. Rektor gör en intresseanmälan. Gör anmälan här.
  2. Rektor får i början av april e-post med länk till kursanmälan. Rektor anmäler sig och får i slutet av april besked om plats.
  3. Om skolan har fått plats anmäls övriga i teamet i augusti.

Kursperiod: 1 september 2020–18 juni 2021

Kursplan 2020-2021  (PDF-dokument, 84 bytes)

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat torsdag 11 april 2019