Ett skärmklipp som visar nedre vänstra hörnet på en filmspelare på webbsidan DATE-dejta Tove

Filmer

Här har vi samlat samtliga filmer som förekommer i Stödmaterial hörselnedsättning.

Systematiskt arbete med hörselmedvetenhet ger resultat
Framgångsfaktorer i förskolan för barn med hörselnedsättning
Framgångsfaktorer i grundsärskolan för elever med hörselnedsättning
Tips från en hörselpedagog
DATE-dejta Tove
God ljudmiljö i skolan
Myrans förskola på Gotland - en modellförskola för anpassning av ljudmiljön.
Vad är hörtaktik?
Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan
Vad är en god auditiv miljö?
Kommunikation
Lite mer om tvåspråkighet
Att få äga två språk
Kalles skoldag, i tvåspråkighetens tecken
Vilket språk använder du - teckenspråk eller svenska?
Lite om det svenska teckenspråket
Lite om tvåspråkighet
Vardagens två språk - möte med studenten Ivan
Vardagens två språk - möte med Maria

Video

Publicerat torsdag 23 april 2020