Frånvaroanmälan

Du kan frånvaroregistrera ditt barn via lärplattformen eller kontakta någon skola via e-post, telefon eller SMS.

Frånvaroanmälan via telefon

Så här gör du:

Ring 010 888 70 50 (Press 9 for English)

Knappa in barnets personnummer (ÅÅMMDDXXXX) avsluta med #
Knappa in vårdnadshavarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX) avsluta med #
Om barnet är frånvarande hela dagen, tryck 1.

Om barnet är frånvarande en del av dagen tryck 5:

  1. Ange med 4 siffror klockslag förfrånvarons start, exempel 0830
  2. Ange med 4 siffror klockslag förfrånvarons slut, exempel 1030

Det skickas en bekräftelse via SMS till vårdnadshavaren, som lämnat sitt mobilnummer till skolan.

Det går även bra att ringa till detta nummer via texttelefonförmedling eller bildtelefonförmedling.

Frånvaroanmälan via Vklass

Så här gör du:

Logga in på Vklass och välj menyn "Registrera frånvaro".

Lathund – gör en frånvaroanmälan i Vklass (PDF-dokument, 158 kB).

Textmeddelande

Birgittaskolan
E-post: birgittaskolan@spsm.se

Kristinaskolan
Sms: 070 610 15 42

Manillaskolan
Sms: 073 340 89 22

Vänerskolan
Sms: 070 315 51 10

Publicerat tisdag 3 oktober 2023