För dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har en viktig roll i att stödja ditt barns lärande och utveckling. Här har vi samlat webbplatsens information som riktar sig till vårdnadshavare för barn och elever med funktionsnedsättning. Innehållet på sidan består till stor del av länkar till andra sidor på webbplatsen.

SPSM arbetar för att alla barn och elever ska nå målen för sin utbildning, oavsett funktionsförmåga. Vi ger vårt stöd till förskolor och skolor i hela landet.

SPSM:s uppdrag

Våra skolor och inriktningar

Skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning (regionala)

Skolor för elever med grav språkstörning (nationella)

Skola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning (nationell)

Skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och elever med medfödd dövblindhet (nationell)

Samverkan

Som vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning behöver du ofta samverka med förskola, skola och andra aktörer kring ditt barns utveckling och lärande. Skolverket har mer information om samverkan mellan skola och vårdnadshavare.

Om samverkan med hem och vårdnadshavare, Skolverket

Publicerat onsdag 16 augusti 2023