Steg 2: Träff

I det andra steget ska ni som deltar träffas för att reflektera och byta erfarenheter med varandra. Träffen beräknas ta tre timmar. Ni ska ta med er de uppgifter som ni har gjort på egen hand, i steg 1, till träffen.

Kursansvarig och samtalsledare

Det är kursansvarig som sammankallar till träffen. Samtalsledarna håller i gruppdiskussionerna.

Film och gruppdiskussion

Träffen ska inledas med att ni tittar på filmen "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med utvecklingsstörning" tillsammans. Den har tagits fram särskilt för det här syftet. Filmen visar exempel på hur man kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna med utvecklingsstörning. När ni har sett filmen samlas ni i grupper för att prata om den, och om det ni tidigare har läst, sett och skrivit på egen hand.

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Se filmen.
  2. Samtala i mindre grupper om det som ni har gjort enskilt i steg 1.
  3. Återsamling. Varje grupp lyfter något från gruppsamtalen.
  4. Avsluta med att sammanfatta det viktigaste som ni har kommit fram till. Diskutera hur ni ska gå vidare.

Tillgänglig lärmiljö för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Filmen är 6.25 minuter. Filmen är undertextad.

Publicerat fredag 24 mars 2023