Studiepaket Utvecklingsstörning

Studiepaket utvecklingsstörning är under revidering.

Men du hittar information om funktionsnedsättningen under våra sidor om Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning.

Stödmaterial kommer att lanseras under vårterminen 2021. Tills dess hänvisar vi till Undervisning på distans för elever med intellektuell funktions­nedsättning på vår webbplats.