Studiepaket Undantagsbestämmelsen

Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många. Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven?

Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden.

  1. Rätt till utbildning och stöd
  2. Individanpassning
  3. Bedömning, prov och betygssättning
  4. Undantagsbestämmelsen i praktiken

Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. För dig som vill fördjupa dig finns det förslag på ytterligare läsning. Paketet vänder sig till betygsättande skolformer och har som främsta syfte att stödja bedömning och betygsättning för elever med funktionsnedsättning.

Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Varje tillfälle tar uppskattningsvis 1-2 timmar beroende på upplägg.
Planering

Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Avsätt tid för en inledande diskussion.

Förslag till frågeställningar:

  • Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning?
  • Vad räknar ni till extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen och vad räknar ni till särskilt stöd?
  • Hur tar ni på skolan hänsyn till funktionsnedsättningar vid prov/nationella prov och andra kunskapsbedömningar?
  • Hur tillämpar er skola undantagsbestämmelsen vid betygssättning?

Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen. Bestäm er för vilken fördjupning ni vill göra utifrån det som framkommer i diskussionen.

Skolverkets logotyp

Studiepaket Undantagsbestämmelsen är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och  Skolverket