Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö

I detta moment får du ta del av olika perspektiv som tar upp hur man kan organisera för en tillgänglig lärmiljö.

Se

För dig som jobbar i förskola

Pedagogiska utmaningar i en förskola för alla barn

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 1

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 2

För dig som jobbar i skola

Hur lär ett barn som Oscar? Vilka konsekvenser får det för vår skola? Detta var några av de frågor som Sollebrunns skola i Alingsås kommun ställde sig kring en elev som ofta utmanade sin omgivning.

Oscars skoltid är över och skolan kan se tillbaka på en tioårig kunskapsprocess som byggt på visionen: Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det? Detta är en reviderad version i två delar, med efterord där vi även får ta del av Oscars tankar och erfarenheter om sin skoltid.

Här möter vi skolledare, specialpedagoger och vårdnadshavare som samtalar med Thomas Ahlstrand om sina erfarenheter och lärdomar under dessa tio år. De olika delarna är 25 respektive 27 min.

Oscar visar vägen - del 1

Oscar visar vägen - del 2

Att utveckla en tillgänglig lärmiljö - god undervisning

Få skolan att funka för elever med NPF

I den här filmen från riksförbundet Attention får vi träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor. Vi får höra deras ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll. Filmen är cirka 17 minuter.

En inkluderande skola för elever inom autismspektrum - vilka förutsättningar behövs

För dig som jobbar i gymnasiet

Hur ska vi skapa en tillgänglig lärmiljö i gymnasieskolan för elever inom NPF?

Läs

Reflektera

Individuellt:

  • Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever i arbetet med: Enskilda barn eller elever; Gruppen eller klassen; Att organisera arbetet på din förskola eller skola?
  • Vilka hänsyn tar du till individuella förutsättningar och behov när du planerar och organiserar ditt arbete? På vilket sätt gör du barnet eller eleven delaktig i detta arbete?

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar, utgå även från de punkter som ni skrivit ner från de tidigare momenten.
  • Vilka förutsättningar, behöver respektive får du för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla?
  • Vad blir nästa steg att utveckla arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö i ditt arbetslag och verksamhet?

Utvärdering


Nyfiken på mer

Relaterade länkar:

Publicerat tisdag 19 januari 2016 Granskat onsdag 3 april 2019