Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö

I detta moment får du ta del av olika perspektiv som tar upp hur man kan organisera för en tillgänglig lärmiljö.

Se

För dig som jobbar i förskola

Pedagogiska utmaningar i en förskola för alla barn

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 1

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 2

För dig som jobbar i skola

Hur lär ett barn som Oscar? Vilka konsekvenser får det för vår skola? Detta var några av de frågor som Sollebrunns skola i Alingsås kommun ställde sig kring en elev som ofta utmanade sin omgivning.

Oscars skoltid är över och skolan kan se tillbaka på en tioårig kunskapsprocess som byggt på visionen: Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det? Detta är en reviderad version i två delar, med efterord där vi även får ta del av Oscars tankar och erfarenheter om sin skoltid.

Här möter vi skolledare, specialpedagoger och vårdnadshavare som samtalar med Thomas Ahlstrand om sina erfarenheter och lärdomar under dessa tio år. De olika delarna är 25 respektive 27 min.

Oscar visar vägen - del 1

Oscar visar vägen - del 2

Att utveckla en tillgänglig lärmiljö - god undervisning

Få skolan att funka för elever med NPF

I den här filmen från riksförbundet Attention får vi träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor. Vi får höra deras ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll. Filmen är cirka 17 minuter.

En inkluderande skola för elever inom autismspektrum - vilka förutsättningar behövs

För dig som jobbar i gymnasiet

Hur ska vi skapa en tillgänglig lärmiljö i gymnasieskolan för elever inom NPF?

Läs

Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd

"Hej du som skapar skoldagar, vill du ta en fika med mig?" på webbplatsen M som i underbar

För dig som jobbar i förskola:
"Känslan är det viktigaste" från Förskolans webbplats

Reflektera

Individuellt:

  • Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever i arbetet med: Enskilda barn eller elever; Gruppen eller klassen; Att organisera arbetet på din förskola eller skola?
  • Vilka hänsyn tar du till individuella förutsättningar och behov när du planerar och organiserar ditt arbete? På vilket sätt gör du barnet eller eleven delaktig i detta arbete?

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar, utgå även från de punkter som ni skrivit ner från de tidigare momenten.
  • Vilka förutsättningar, behöver respektive får du för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla?
  • Vad blir nästa steg att utveckla arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö i ditt arbetslag och verksamhet?

Utvärdering

Vi behöver din hjälp att utveckla studiepaketet. Klicka på länken och fyll i enkäten.


Nyfiken på mer

Lärlabbet har gjort ett antal filmer med temat NPF, vilka finns på UR-skolas webbplats. Avsnitten handlar bland annat om Flexibel pedagogik och Annorlunda kognition.

Stödmaterial för förskolan från SPSM:s webbplats

Genus och specialpedagogik- praktiknära perspektiv från SPSM:s webbplats

Rapporten "Tillgängliga lärmiljöer?" på Skolverkets webbplats

Goda exempel på Attentions webbplats

Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det? (Bok)

Tillgänglighet

Stödjande strukturer 

"Auditiv miljö" på Youtube

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

Mötas - Stödmaterial om flerspråkiga barn och elever som har någon form av funktionsnedsättning

"En inkluderande skola" En kunskapsöversikt av Inger Nilsson på Autismforums webbplats 

"Stödinsatser i utbildningen – från ledning och stimulans till särskilt stöd" på Skolverkets webbplats

"En förskoleklass för barn med autism" Skolportens webbplats

"Se möjligheterna hos elever med autism" på UR:s webbplats

Relaterade länkar:

ADHD-centers webbplats

Aspergercenters webbplats

Gillbergcentrum på Göteborgs universitets webbplats

KIND på Karolinska institutets webbplats

Publicerat tisdag 19 januari 2016 Granskat måndag 28 januari 2019