Avslutningsträff

Förskolan ska vara en plats där barn får stimulans och stöd i att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Med den rika kompetens som finns hos pedagoger och ledning i förskolan kan de här orden bli verklighet för alla barn, men det förutsätter ett ständigt pågående utvecklingsarbete.

Frågor att reflektera kring

  • På vilket sätt är er verksamhet trygg, rolig och lärorik idag? Hitta tio riktigt bra exempel!
  • Det finns troligtvis områden där ni känner att ni behöver utveckla er verksamhet, vilka?
  • Hur har hela insatsen fungerat?
  • Har samtalsledaren noterat sådant som ni på er förskola löser på ett bra sätt idag?
  • Finns det förbättringspotential någonstans?
  • Vilka nya rutiner är lämpliga att införa hos er?
Publicerat måndag 19 september 2016 Granskat torsdag 19 januari 2017
Illustration av flygande pappersdrake