Planeringsstöd

Detta stödmaterial är tänkt att utgöra starten på ett utvecklingsarbete i förskolan. Materialet syftar till att vara det första steget i ett långsiktigt samarbete mellan förskolan och den specialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen, eller mellan olika förskolor. Hur er samverkan utformas beror på hur era lokala förutsättningar ser ut: era kompetenser och era yrkesroller. Det kan till exempel vara en grupp förskolechefer eller utvecklingspedagoger som driver det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vad ska ni göra?

1.

Förskolechefen utser en lämplig pedagog till uppgiften som samtalsledare. Om det finns en specialpedagog eller annan pedagog med god kompetens kring att leda samtal, är det ett bra val. Det kan vara en fördel att pedagogen lånas från en annan förskoleenhet.

2.

Förskolechefen och samtalsledaren gör tillsammans en detaljplanering för genomförandet, med hjälp av planeringsstödssidorna där det finns exempel på hur andra har gjort. De planerar också in sina avstämningsträffar under genomförandefasen.

3.

Samtalsledaren håller i fortbildnings- och handledningsträffarna för samtliga deltagare. Förskolechefen medverkar vid fortbildningsträffarna.

4.

Förskolechefen följer upp genomförandet och driver det fortsatta utvecklingsarbetet vidare tillsammans med personalen, i samarbete med specialpedagogisk kompetens hos huvudmannen.

Genomförande i större skala

Stödmaterialet riktar sig huvudsakligen till arbetslag i förskolan, men de gemensamma fortbildningsträffarna går att genomföra i större skala, till exempel i en kommun. Se filmen där Susanne Karlsdotter berättar om ett utvecklingsarbete som samlade flera hundra förskolepedagoger från både kommunala och fristående förskolor i Norrtälje.

Föredrag av Susanne Karlsdotter

Se framför allt de första 12 minuterna. Filmen är 19.25 minuter.
Publicerat måndag 19 september 2016 Granskat torsdag 16 februari 2017