Inspirationsfilmer

Hur har skolor använt sig av reflektionsunderlagen? Vad kan elevhälsokompetens vara?

I fyra inspirationsfilmer om reflektionsunderlagen får vi ta del av hur rektorer och den samlade elevhälsan har använt sig av Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat som stöd för analys och gemensamt lärande. De beskriver hur reflektionsunderlagen på olika sätt erbjudit en struktur för utveckling av elevhälsoarbetet i skolan.

Skolorna har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Att höja skolan elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning. För att ta del av reflektionsunderlagen i sin helhet, se Handledning med reflektionsunderlag.

I filmerna I dialog med forskare och I dialog med Petter Iwarsson får vi ta del av deras reflektioner om vad elevhälsokompetens kan vara.

Pyramiden – synliggör skolans elevhälsoarbete
Spelet – utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur
Rummet – utveckla skolans strukturer
Hjärtat – systematisera skolans elevhälsoarbete
I dialog med forskare - Vad kan elevhälsokompetens vara?
I dialog med Petter Iwarsson - Vad kan elevhälsokompetens vara?
Publicerat tisdag 10 mars 2020