Illustration av fyra personer som tittar rakt fram. Två av dem sitter ner och två av dem lutar lite lätt framåt bakom de personerna som sitter ner.

Hur vi kan stötta dig som vårdnadshavare

Sidan uppdateras löpande

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten välkomnar dig som vårdnadshavare. Du har en viktig roll att stödja ditt barns lärande och utveckling och därför har vi skapat den här sidan. Här kan du hitta information om olika stödformer SPSM erbjuder, exempelvis i form av rådgivning, kurser och länkar till olika intresseföreningar. Resurscenteravdelningen kan även bidra med specifikt stöd för vissa funktionsnedsättningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna ska nå målen för sin utbildning, oavsett funktionsförmåga. Alla har rätt till en likvärdig utbildning och självklart utgår vi från förskolans och skolornas styrdokument samt Barnkonventionen i vårt arbete. Vi ger vårt stöd till förskolor och skolor i hela landet och det är helt kostnadsfritt. SPSM:s uppdrag utgår från regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion. Vårt huvuduppdrag är:

Resurscenter

SPSM har ett särskilt uppdrag som Resurscenter genomför, att ge fördjupat stöd för barn och elever med vissa funktionsnedsättningar. I det uppdraget ingår att ge information och utbildning till vårdnadshavare.

Resurscentren utvecklar, fördjupar och sprider kompetens kring lärande för barn och ungdomar som:

SPSM:s Resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk rådgivning, information, kurs och konferenser. När skolan behöver ett nära och fördjupat stöd kan Resurscentren även genomföra specialpedagogiska utredningar. På uppdrag av förskolan eller skolan kartläggs elevens förutsättningar, lärmiljö och skolsituation. Nu i pandemitider besöker vi inte förskolor och skolor. Det vi erbjuder är fördjupat stöd digitalt. Läs mer om vad fördjupat stöd kan innebära.

Information och utbildning

I nuläget är det flera utbildningar för er vårdnadshavare som är inställda, men vi på Resurscenter arbetar på att utveckla information och utbildningar. På vår webbplats kan du hitta en hel del information som kan vara bra för dig som vårdnadshavare att ta del av.

Har du frågor eller behöver råd kring specialpedagogiska funderingar kan du kontakta tjänsten Fråga en rådgivare. Där kan du få svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Du kan välja att skicka in din fråga via ett webbformulär eller att ringa upp en rådgivare. Där finns även en sammanställning av vanliga frågor till dig som är vårdnadshavare.

Exempel på frågor från vårdnadshavare:

Illustration av en kvinna som sitter vid ett och håller i en mobiltelefon mot örat. Bredvid kvinnan finns en pratbubbla med ett frågetecken i.

– Jag har en son som går i år 2 på gymnasiet. Han har funktionsnedsättningar som gör att han behöver förlängd tid vid prov. Skolverket anger att provtiden inte är reglerad men skolan säger att han bara har ett visst antal minuter i förlängning. Vad gäller? 

Illustration av en person som sitter vid ett bord och har en bärbar dator framför sig. Bredvid personen finns en pratbubbla med ett frågetecken i.

– Vårt barn som går på förskolan beskrivs som orolig och stökig. Mötena med förskolans personal är jobbiga då vi bara får höra om ett barn som förstör och ger sig på dom andra. Vad kan vi göra?

Länktips till vårdnadshavare

Publicerat onsdag 7 april 2021