Tips till vårdnadshavare

Om skolan har undervisning på distans så ansvarar läraren för planering, undervisning, uppgifter samt tillgång till material såsom läromedel och lärresurser. Skolans specialpedagog eller speciallärare och elevhälsans personal är också tillgängliga resurser precis som tidigare.

Struktur i vardagen är viktigt för många elever när undervisningen sker på distans. Att studera hemma innebär stora utmaningar för eleverna och det krävs struktur över dagen för att skilja på undervisning och fritid för att inte bli distraherad och göra annat.

Skapa bra förutsättningar för studier hemma

Hjälp till att hitta en fast, lugn plats att studera på.

Uppmuntra till att hålla tider och rutiner – att följa schemat.

Uppmuntra till rast och rörelse.

En del elever behöver dela upp arbetspassen i kortare moment. Använd timer eller tidhjälpmedel som stöd.

Många elever är hjälpta av att få svaren på följande frågor:

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag vara?
  • Hur ska jag göra det?
  • När ska jag göra det?
  • Hur länge ska jag göra det?
  • Vad händer sedan?

Extra anpassningar

Om ditt barn har extra anpassningar i skolan kan ni i samverkan med skolan arbeta för att försöka hitta former till detta stöd även hemma. Exempel på extra anpassningar i skolmiljö och hur de kan se ut vid undervisning på distans kan du läsa mer om här.

Särskilt stöd

Om ditt barn har beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram kan elev, vårdnadshavare och skola tillsammans behöva hitta former för att upprätthålla stödet i undervisningen på distans, eller om eleven är aktuell för undantag från rekommendation om undervisning på distans. Du kan också få råd och tips kring hur du kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för ditt barns skolarbete i den nya situationen.

Publicerat tisdag 8 december 2020