Undervisning på distans

Vid undervisning på distans är det viktigt, och kanske till och med nödvändigt, att använda och utveckla flexibla arbetsmetoder.

På många håll i landet inleds vårterminen helt eller delvis med undervisning på distans. Skolor och skolhuvudmän har olika förutsättningar och varierande beredskap för undervisning på distans och de konsekvenser det kan medföra. Detta medför omfördelning av resurser, behov av kompetensutveckling, insatser för ett riktat stöd till skolorna men också att dra nytta av de lärdomar vi gjort tidigare under pandemin. Hela styrkedjan blir involverad i arbetet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevers skolsituation samt barns förskoledag.  Barn och elever med funktionsnedsättning och barn och elever som på andra sätt är i behov av stöd behöver särskilt uppmärksammas. Förutom att leda och organisera undervisningen vid distansundervisning behöver lärare och skolpersonal också tänka på arbetet med att utveckla och upprätthålla goda relationer med sina elever och vuxenstuderande.

Bilden visar flera ritade frågetecken

Frågor och svar om undervisning på distans

Har du också funderingar på de utmaningar den nya skolsituationen kan innebära?

Illustration av en bärbar dator med tre frågetecken på skärmen

Lyckas med digitalt lärande

Vill du underlätta lärandet och göra undervisningen tillgänglig för alla? Vi delar gärna med oss av kunskapen om digitala verktyg för olika pedagogiska sammanhang.

Illustration av två händer som håller i en surfplatta. På skärmen står det: 5/2=2,5

Inspiration och läromedel

Här kan du få inspiration och hitta exempel på läromedel och digitala verktyg för några ämnen i gymnasieskolan. Läromedlen och materialet ska på ett eller annat sätt fungera för elever med funktionsnedsättning. Passa också på att söka runt på webbplatsen efter fler bra läromedel!

Inspiration kring läromedel för gymnasieskolan

Publicerat tisdag 19 januari 2021