Illustration av en person som sitter vid en dator. Från datorn går en sladd till en skolbyggnad långt borta.

Undervisning på distans

Sidan uppdateras löpande

De närmast kommande veckorna ska undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning bedrivas på distans. I det läget är det viktigt att våga tänka nytt och använda flexibla arbetsmetoder i undervisningen. 

De flesta skolor använder någon form av lärplattform. Vissa av dessa ger möjlighet att bedriva undervisning i, medan andra främst fungerar som kontaktväg mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Elever har olika förutsättningar när det gäller att studera hemma. Kanske måste du bedriva undervisningen och hålla kontakten på olika sätt med olika elever.

  • Vissa kanske måste få uppgifter förklarade muntligt medan andra klarar sig lika bra med en skriftlig instruktion.
  • En del kanske måste stämma av saker ofta medan andra kan jobba självständigt.
  • Precis som när eleverna är i skolan måste det finnas olika möjligheter att redovisa eller lämna in de uppgifter man gjort. 

Det viktigaste är att eleverna kan nå dig och att du kan nå dem under skoltid.

Bilden visar flera ritade frågetecken

Frågor och svar om flexibel undervisning

Har du också funderingar på de utmaningar den nya skolsituationen kan innebära?

Lyckas med digitalt lärande

Vill du underlätta lärandet och göra undervisningen tillgänglig för alla? Vi delar gärna med oss av kunskapen om digitala verktyg för olika pedagogiska sammanhang.

Inspiration och läromedel

Här kan du få inspiration och hitta exempel på läromedel och digitala verktyg för några ämnen i gymnasieskolan. Läromedlen och materialet ska på ett eller annat sätt fungera för elever med funktionsnedsättning. Passa också på att söka runt på webbplatsen efter fler bra läromedel!

Inspiration kring läromedel för gymnasieskolan

Publicerat tisdag 31 mars 2020