Ljud- och ljusmiljö

Ljudmiljön består av ljud som vi vill lyssna till, men också av andra ljud som stör vårt lyssnande och vår koncentration. Bra akustik innebär att efterklangstiden är anpassad till lokalens storlek och användningsområde och att det är låga nivåer på bakgrundsbuller.

Kartläggning av ljudmiljö

Hjälp med att kartlägga ljudmiljön i skolan kan fås från exempelvis hörselvården eller företagshälsovårdens skyddsingenjör, med fler.

Bakgrundsljud

God hörmiljö innebär att stänga ute störande bakgrundsljud utifrån och från angränsande lokaler, exempelvis från ventilation, trafikbuller, röster, steg och maskiner. Undvik hårda golv såsom klinkers, hårt trä och liknande. Se över ventilationsanläggningar, radiatorer, lysrör med mera.

Anpassad inredning

Anpassade möbler och inredning hjälper till att minska förekomsten av störande ljud. Det kan vara väggdekorer, gardiner, textilier och ljudabsorbenter på väggar, tak och golv. Till exempel kan buller i matsalen undvikas genom

  • bord med ljuddämpande yta eller ha vaxdukar på borden med en filt under duken.
  • ljuddämpande skärmar så att det bildas mindre enheter i en stor sal.
  • stolar som glider lätt och tyst mot underlaget, inte är av stålrörsmodell, och som är stabilt monterade.
  • plasttallrikar i stället för porslinstallrikar.
  • hoar eller korgar av plast, och inte metall, för att samla upp bestick.

Rekommendationer och lagar

I samband med ny- och ombyggnation finns minimikrav för lokalers akustiska egenskaper i förskolan och skolan.

Beställ Svensk Standard för Byggakustik

Enligt Arbetsmiljölagen likställs elever i skolan med arbetstagare och omfattas därför av Arbetsmiljölagen. Det innebär att rektor har ansvar för att arbetsmiljölagen följs.

Beställ Arbetsmiljöverkets skrifter

Publicerat fredag 29 augusti 2014 Granskat söndag 20 maj 2018