Hörteknik

Målet vad gäller hörteknisk utrustning och anpassning av den akustiska miljön är att göra det viktiga ljudet hörbart och att hålla tillbaka det störande.

Fast utrustning är att föredra

Sträva efter fast utrustning i ett klassrum. Fasta installationer är mer driftsäkra än portabel utrustning som flyttas mellan klassrummen. Dessutom ges större möjligheter till tekniska lösningar som passar det pedagogiska arbetssättet.

Som komplement till de fasta systemen kan det vara bra att det finns portabla utrustningar som kan användas vid exempelvis utflykter, studiebesök och liknande.

Mikrofoner

Både lärare och elever behöver mikrofoner när de ska tala. Mikrofonen ska vara nära munnen på den som talar. Ju längre från munnen mikrofonen är desto mer ovidkommande ljud fångar den upp. Det gör det svårare att höra vad som sägs.

Ljud från andra tekniska källor

När ljud från tv, dvd, dator och liknande användas i lektionssalen bör ljudet kopplas direkt till teleslingans förstärkare och inte via mikrofon.

Tänk på att mobiltelefoner kan ge störningar på hörteknisk utrustning.

Larm som syns

Brandlarm och andra larm bör finnas i form av blinkande lampa eller blixtljus.

Publicerat onsdag 30 maj 2012 Granskat onsdag 28 september 2016