Teckenspråkets dag 14 maj

Den 14 maj 1981 fastslog riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Svenskt teckenspråk erkändes därmed som ett officiellt språk och blev samtidigt världens första teckenspråk att erkännas som ett sådant.

Enligt språklagen från 2009 jämställs svenskt teckenspråk med de nationella minoritetspråken finska, samiska, romani chib, jiddisch och meänkieli, det vill säga tornedalsfinska. Det innebär till exempel att samhället har ansvar för att det ska finnas utbildningar på teckenspråk och att döva och hörselskadade ska kunna få information om samhället på teckenspråk.

Teckenspråket firas bäst i turkost

På Specialpedagogiska skolmyndigheten uppmärksammar och firar vi teckenspråkets dag på olika håll och sätt. Bär gärna något i turkost denna dag, det är teckenspråkets färg!

Publicerat fredag 26 augusti 2022