Uppsatser och magisterkurser i ämnet punktskrift

Här hittar du länkar till uppsatser och magisterkurser i ämnet punktskrift.

Abakus - något att räkna med? - En studie av räkneramen abakus användning bland elever med grav synskada i årskurs 1-6 (PDF-dokument, 679 bytes)
Magisteruppsats av Marianne Eng, Resurscenter syn Stockholm, höstterminen 2010.

Att skriva utan att kunna se - val av datoranpassningar för elever som läser och skriver punktskrift
Ann Ekelius Örnblom, Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionen, höstterminen 2008

Är kunskapen att räkna med? - en studie av hur punktskriftsläsande elever uppnår målen i matematik i skolår nio
Anders Sennerö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn Stockholm, höstterminen 2008.

Fenomenet punktskrift i en seende omgivning - sju punktskriftsläsares livsvärldsberättelser (PDF-dokument, 528 bytes)
Magisteruppsats av Catharina Kia Johansson, Resurscenter syn Stockholm, höstterminen 2007.

Lärandemiljön i skolan för den yngre punktskriftsläsande eleven
Magisteruppsats av Anders Rönnbäck, Resurscenter syn Stockholm, höstterminen 2003.

Publicerat måndag 17 september 2018