Punktskrift

Förmågan att skriva och läsa är den mest betydelsefulla färdigheten för att ta till sig kunskap och för att kunna kommunicera. De flesta elever med svår synnedsättning eller blindhet lär sig skriva, läsa och räkna med punktskrift.

Punktskrift för vem?

Punktskriften är en taktil skrift som ger tillgång till skriftspråket för personer som är blinda eller har så nedsatt synförmåga att de inte kan läsa svartskrift på ett funktionellt sätt. I den svenska grundskolan går cirka 100 elever, som är användare av punktskrift.

Punktskriftskoden

Punktskriften är uppbyggd av punkter, som läses taktilt med fingrarna på papper eller på datorns punktskriftsskärm. En så kallad punktskriftscell består av sex punkter ordnade i två kolumner med tre punkter i vardera. Genom att kombinera punkterna inom cellen kan 63 olika tecken bildas. Dessa räcker dock inte för att helt återge alla tecken och symboler som finns i svartskrift. Därför används i vissa fall en kombination av två eller flera punktskriftstecken. Vid datoranvändning däremot representeras punktskriften av åtta punkter, som möjliggör 255 kombinationer.

Illustration av två typer av punktskriftsceller. Den första med sex punkter. Den andra med åtta punkter.

Punktskriftscell

Till vänster: punktskriftscell med sex punkter
Till höger: punktskriftscell med åtta punkter

Punktskriftsalfabetet

Punktskriftsalfabetet a-ö

Likheter och skillnader mellan punktskrift och svartskrift

Den främsta likheten ligger i själva läsprocessen, där tecken, ord och meningar avkodas och förstås. Den största skillnaden ligger på det sensoriska planet. Punktskriften avkodas med känselytan på fingrets yttersta led, den så kallade fingerblomman, och svartskriften visuellt av ögat. Ögat avkodar under fixering och fingrarna under rörelse. Fingrarna måste röra sig över tecknen för att dessa ska uppfattas av känselsinnet.

I svartskrift finns många möjligheter att variera textens utseende – teckensnitt, teckenstorlekar, färger, rutor, linjer, bilder, spalter med mera. Eftersom punktskriften presenteras linjärt, går det inte att överföra all sådan information.

En internationell kod

I många språk har punktskriften fått namn efter sin upphovsman, Louis Braille (1809-1852). Både på franska och på engelska heter punktskrift braille. Louis byggde sin kod på det latinska alfabetet, men punktskriften används i dag även i länder med andra skriftsystem, som till exempel kinesiska och arabiska.

Punktskriften kan kompletteras med talböcker och talsyntes i datorn.

Hos Legimus kan du låna böcker och läromedel med punktskrift. I SPSM:s webbutik kan du köpa läromedel med punktskrift som myndigheten tagit fram. Där hittar du också anpassningar av förlagsutgivna läromedel. På våra sidor om läromedel kan du läsa mer om punktskrift.

Publicerat onsdag 2 november 2022