Naturliga reaktioner och signaler

Vid manuell och kroppsnära kommunikation sker kommunikationen med till exempel gester, signaler eller tecken.

De personer som använder manuell och kroppsnära AKK behöver förebilder och modeller som tolkar och utvecklar samspelet i kommunikationen. I en kommunikativt tillgänglig lärmiljö måste pedagogen och andra i omgivningen vara lyhörd och förstå de kommunikationsformer som personen använder.

Det är viktigt att känna till att samma uttryck kan betyda olika saker. En person som slår på bordet kan exempelvis mena att denne är glad, men det kan också betyda att personen är missnöjd. Här är det viktigt att omgivningen avläser kroppsspråk och mimik för att tolka och bemöta kommunikationen.

Naturliga reaktioner och signaler

Naturliga reaktioner innebär en oavsiktlig kommunikation, till exempel att man rycker till vid höga ljud eller ler mot någon man känner igen. För personer som befinner sig i en tidig kommunikativ utveckling är reaktionen från omgivningen mycket viktig. Genom att omgivningen avläser kroppsliga reaktioner för hunger, törst, rädsla, smärta, glädje går budskapet fram.

När vi i omgivningen tolkar en naturlig reaktion på samma sätt under en längre tid, kan den utvecklas till en kommunikativ signal. På så sätt blir barnet, eleven eller den vuxne stöd att uttrycka sig på ett mer avsiktligt sätt.

Signaler

Naturliga reaktioner och signaler rör sig oftast kring det som sker just nu. Signaler kan användas för att styra andras handlingar. Det är en mer medveten och avsiktlig handling. Genom att till exempel hänga med huvudet visar en person att han är trött och vill vila. Även här är gensvaret från omgivningen mycket viktig.

Gester

Gester är kroppsrörelser som har ett visst syfte: att peka, visa med händer eller skaka på huvudet kan vara olika sätt att visa vad man vill.

Handlingssekvenser

Ibland talar vi om handlingssekvenser, som kan omfatta signaler, gester och ljud. Då menar vi en mer avsiktlig kommunikation. När handlingssekvensen bemöts och delas utvecklas samspel och kommunikation.

Publicerat fredag 26 augusti 2022