Piktogram för cykel, surfplatta och stolt

Piktogram

Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp.

Bred användning av piktogram

Personer som behöver ett kommunikationssätt på enkel språklig nivå kan få stöd i sin kommunikation med piktogram. Piktogram kan också fungera som ett tydligt stöd för tidsstruktur, minne och lokalisering.

Om man behöver ett alternativ till det skrivna språket kan piktogram fylla en funktion. Det kan vara lättare att berätta eller samtala om man samtidigt kan få stöd av piktogram.

Piktogram används även som skyltning i offentliga miljöer. Sådana skyltar är tydliga och snabba att avläsa och kan ge bättre förståelse än till exempel skrivna skyltar.

Läs mer om Piktogram på pictogram.se

Publicerat måndag 6 augusti 2018