Två kommunikationstavlor. En med bokstäver och en med hela ord.

Bokstäver

Skriftspråket kan användas som komplement eller alternativ för personer som inte kan tala, men som kan läsa och skriva. Bokstäver används även tillsammans med bilder, blissymboler eller pictogram.

Utforma individuella lösningar

Det är viktigt att utgå från personens behov och förutsättningar för att stimulera utvecklingen mot läsning och skrivning. Använd alla sinnen och olika metoder, till exempel helord, taktila bokstäver, handalfabet och ljudning.

En kommunikationstavla med hela ord eller bokstäver kan också vara ett stöd.

Publicerat måndag 6 augusti 2018