En hand som pekar på en symbol på en symbolkarta

Bliss

Bliss är ett språk som är logiskt uppbyggt och grunden består av ett antal grafiska symboler som kombineras och bildar blissord. En del symboler är bildlika, andra är ideografiska, det vill säga att de står för en idé eller är internationellt kända, till exempel siffror.

Bliss har en egen grammatik som till sin uppbyggnad liknar andra språk. Med bliss kan man kommunicera på samma sätt som med teckenspråk eller talad och skriven svenska.

Bliss ger möjlighet att bygga språk

Blissystemet ger möjlighet att uttrycka många ord och att säga i princip det man vill, genom att kombinera ord till hela meningar.

Blissymboler som bildar meningen

För personer som saknar tal, ofta i förening med rörelsehinder kan bliss vara ett komplement till talet. Den som har fullgod språkförståelse kan, med rätt stöd, utnyttja blissystemet fullt ut. Även personer med stora svårigheter att förstå tal och uttrycka sig, kan ha förmåga att använda blissystemet.

Flexibilitet

Bliss har ett stort förråd av symboler. De kan kombineras för att skapa nya begrepp. Bliss tillsammans med en anpassad pedagogik bidrar genom sin flexibilitet till användarens språkutveckling.

Personen som använder bliss kommunicerar genom att peka på en symbolkarta. Den kan visa med sin hand, ögon, pannpinne, lampa eller använda dator som kan ha olika styrsätt. Ordklasserna har olika färger. Genom att använda dator med talsyntes kan den som använder bliss bli mer självständig och delaktig i olika sammanhang.

Lära mer om bliss

På webbplatsen Blissonline kan du ladda ner blissord i olika bildformat

Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) har gett ut bok och DVD, Bygga och använda språk - Bliss i AKK.

Publicerat onsdag 29 juli 2020