Grafisk AKK

I grafisk alternativ och kompletterande kommunikation används föremål, bilder, symboler och it för att underlätta och utveckla kommunikation och språk. Eleven kan peka med sin hand, pannpinne, lampa eller med andra styrsätt.

De flesta börjar inte använda grafisk AKK av sig själva utan behöver personer som kan vara förebilder eller modeller genom så kallat pekprat. I en kommunikativt tillgänglig lärmiljö använder pedagogen och andra i omgivningen de kommunikationsformer som personen använder.

Grafisk AKK ger ett tydligt visuellt stöd för att kommunicera och bygga språk. Det kan även fungera som minnesstöd och underlag för samtal. Om barnet eller eleven har svårt att komma på vad den vill säga behöver det finnas kända bilder, symboler eller ord inom räckhåll för att underlätta kommunikationen.

Publicerat tisdag 27 december 2022