Elevers röster om idrott och hälsa

Flera ungdomar med funktionsnedsättningar som vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten mött har lyft fram ämnet idrott och hälsa som särskilt utmanande. Samtidigt är det ett ämne som de beskriver som väldigt betydelsefullt. Framförallt när de haft en engagerad och inlyssnande lärare och fått förutsättningar att vara delaktiga i undervisningen, aktiviteterna och gemenskapen.

Så här säger några elever med olika funktionsnedsättningar om ämnet idrott och hälsa.

– Om läraren avsätter tid! Då behöver inte läraren känna sig "ställd" för kommande lektion. Eleven kan också känna sig trygg när man får vara delaktig i att hitta bra lösningar.

– Det är inte ovanligt att det är enda ämnet som man riskerar att inte få godkänt, eller, vilket nog är vanligare, får höra att man inte kan få högre än E. Många lärare känner till att man inte får ge icke-godkänt på grund av funktionsnedsättning så därför sätter de inte F men ger inte möjligheter för att nå högre betyg.

– Att idrottsläraren ger korta och en i taget instruktioner så att vi med NPF hinner och lyckas förstå hur vi ska göra, och håller stämningen lugn i idrottssalen.

– Jag tycker att det är viktigt att fokusera på att skapa intresse och självförtroende kring rörelse. Idrottsämnet ska vara något man lär för livet och kan då göra enorm skillnad för hälsan.

Lärdomar

Vi har sammanfattat några lärdomar från elever med funktionsnedsättning, om vad de tycker är särskilt betydelsefullt och avgörande för att undervisningen ska fungera bra:

  • en tillitsfull relation mellan lärare och elev – som präglas av respekt och förståelse
  • att eleven får möjlighet att vara delaktig i samtal kring undervisning och kring vilka anpassningar som fungerar eller inte fungerar
  • att känna sig som en i gruppen, utan utpekande
  • samtal redan på planeringsstadiet, kring hur man ska kunna visa sina kunskaper, så att det finns goda förutsättningar för en rättvis bedömning och betygssättning.

Det är bra om läraren har kunskap om funktionsnedsättningens konsekvenser för lärandet och att elev och lärare förstår varandra. Då går det oftast bra för läraren att tillsammans med eleven, eller eleverna, hitta bra anpassningar och differentiera undervisningen, så att alla elever får möjlighet att utmanas utifrån sina förutsättningar.

Publicerat fredag 2 december 2022