Avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter om rörelse och fysisk aktivitet

Här presenterar vi ett axplock av alla de avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter som finns inom området rörelse och fysisk aktivitet.

Materialet som publiceras här har inte genomgått någon systematisk relevans- och kvalitetsgranskning. Om du har tips på någon vetenskaplig publicering inom rörelse och fysisk aktivitet och funktionsnedsättning tar vi gärna emot det. Använd formuläret längre ned på sidan.

Avhandlingar

”Det är live liksom: Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa” av Wiker, M. Publicerad 2017.

”Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education" av Bertills, K. Publicerad 2019.

”Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder: en utopi?” av Jerlinder, K. Publicerad 2010.

"Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn": En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning)” av Svenby, E. B. Publicerad 2013.

”Bending mainstream definitions of sport, gender and ability: Representations of wheelchair racers” av Wickman, Kim. Publicerad 2008.

Rapporter

”De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid” av Centrum för idrottsforskning. Publicerad 2017.

”Barn och ungas rörelsemönster. Resultat från objektiv uppmätt fysiska aktivitet, Skolbarns hälsovanor 2017/2018” av Folkhälsomyndigheten. Publicerad 2019.

”Pep-rapporten 2019. Nu sätter vi barn och ungas hälsa på agendan” av Generation Pep Sweden. Publicerad 2019.

”Pep-rapporten 2020. Har alla barn samma förutsättningar för god hälsa?”

av Generation Pep Sweden. Publicerad 2020.

”Genus och specialpedagogik – Praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten” av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Publicerad 2017. Se särskilt kapitlen ”Idrott och hälsa – hur genus och funktionalitet görs i den specialpedagogiska undervisningspraktiken” av Wickman, K. och Karp, S. samt "Du gör på ditt lilla vis" Kön, fysisk funktionsförmåga och undervisning i idrott och hälsa” av Apelmo, E.

”Physical Education and Sport at School in Europé Eurydice Report” av European Commission/EACEA/Eurydice. Publicerad 2013.

”Idrott och hälsa i grundskolan. Med lärandet i rörelse” av Skolinspektionen. Publicerad 2012.

”Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen” av Svenska Parasportförbundet. Publicerad 2018.

"Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning" av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Publicerad 2020.

Vetenskapliga artiklar

Alla de vetenskapliga artiklarna nedan länkas till ett abstract eller sammanfattning. Vissa av artiklarna går sedan att läsa i fulltext och andra behöver du en prenumeration till. 

“Cooperative oriented learning in inclusive physical education” av Klavina, A., Jerlinder, K., Kristén, L., Hammar, L. & Soulie, T. Publicerad 2013.

”A New and Improved Physical Education Setting for Children with ADHD” av Higgins, A., Brandon, S., Richards, J. & Buchanan, A. Publicerad 2018.

“Characterizing socially supportive environments relating to physical activity participation for young people with physical disabilities” av Knibbe J. T., Biddiss, E. & McPherson A. Publicerad 2016.

“Experiences and perceptions of physical education” av Medcalf, R., Marshall, J., Hardman, K. & Visser, J. Publicerad 2011.

“Norms and materialities in physical education and health - ‘I feel that i cannot contribute enough in sport’” av Ring, M., Kristén, L. & Klingvall-Arvidsson, B. Publicerad 2019.

“Valuing the Voices of Young Disabled People: Exploring Experience of Physical Education and Sport” av Fitzgerald, H., Jobling, A. & Kirk, A. Publicerad 2003.

“Working towards inclusive physical education in a primary school: ‘some days I just don’t get it right’” av Petrie, K., Devcich, J. & Fitzgerald, H. Publicerad 2018.

”Perceptions of Physical Activity Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation” av Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L.-O. Publicerad 2018.

”Experiences of children with autism spectrum disorders in adapted physical education” av Blagrave, J. Publicerad 2017.

”A needs-supportive intervention to help PE teachers enhance students' prosocial behavior and diminish antisocial behavior” av Cheon, S. H., Reeve, J. & Ntoumanis, N. Publicerad 2018.

”Inclusive Physical Education from the Perspective of Students with Physical Disabilities” av Goodwin, D. L. & Watkinson, E. J. Publicerad 2000.

”Still feeling like a spare piece of luggage? Embodied experiences of (dis)ability in physical education and school sport” av Fitzgerald, H. Publicerad 2005.

”‘Happy and a bit Nervous’: the experiences of children with autism in physical education” av Healy, S., Msetfi, R. & Gallagher, S. Publicerad 2013.

”Motivational Pathways to Social and Pedagogical Inclusion in Physical Education” av Wilhelmsen, T., Sørensen, M. & Seippel, Ø. N. Publicerad 2019.

”Challenging Situations When Teaching Children With Autism Spectrum Disorders in General Physical Education” av Obrusnikova I. & Dillon, S. R. Publicerad 2011.

”Effects of Enhanced Structure in an Aquatics Environment for Three Boys with Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study” av Pushkarenko, K., Reid, G. & Smith, V. Publicerad 2016.

”Capturing the world of physical education through the eyes of children with autism spectrum disorders” av Lamb, P. Firbank, D. & Aldous, D. Publicerad 2016.

”Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities” av Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö. & Augustine, L. Publicerad 2018.

Tipsa oss

Publicerat fredag 4 december 2020