Matematik vuxenutbildning

Att arbeta som matematiklärare i vuxenutbildning är mångfasetterat och kräver olika typer av kunskap och kompetens. God ämneskunskap är viktig men det är också nödvändigt att du som lärare förmår omsätta ämneskunskapen och skapar förutsättningar för dina elevers lärande.

 Skolverkets lärportal Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande  erbjuder dig som lärare möjligheter till:

  • ökad kunskap om vad som kännetecknar och orsakar matematiksvårigheter
  • ökad insikt om de typer av åtgärder som kan användas för att möta elever i matematiksvårigheter
  • kännedom om och erfarenhet av konkreta arbetssätt som handlar om språk, resonemang, kommunikation och användning av konkret material för elever i matematiksvårigheter.

Litteraturförslag

Dweck, C., S. (2015) Mindset- du blir vad du tänker Stockholm, Natur & Kultur

Vuxnas lärande - Nationellt centrum för matematikutbildning

Publicerat måndag 8 maj 2017 Granskat onsdag 14 juni 2017
Bilden visar ett barn som kollar på en surfplatta sittandes på golvet i korridor

Några få elever behöver något alldeles extra

Bilden visar matteböcker

Bra stöd för både pedagoger och elever

Läs mer om matematik på Mattecentrum.se

Läs mer om matematik på Matteboken.se

SPSM:s rådgivare

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar 12.00 till 16.00 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.