Mobiltelefoner

Mobiltelefoner kan ses som tidsenliga hjälpmedel eller alternativa verktyg. Tillsammans med programvara kan de underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Mer och mer av det som vi är vana att använda dator till kan vi göra med mobilen eller med kombinationen dator och mobil. Mobiltelefoner har fördelarna att de flesta användare är bekanta med hur de används och att mobilerna inte uppfattas som utpekande.

Läsa med mobiltelefon

Mobiler kan ge ökad tillgänglighet till skriven information, var man än befinner sig. Med hjälp av talsyntes kan man lyssna på texter i mobilen. e-böcker, e-post, anteckningar, SMS med mera kan läsas upp. Mobiler kan användas för att fotografera text och få den uppläst.

Det finns en mängd appar och program i mobilen som kan vara till hjälp. Till exempel finns appar för att översätta text till och från andra språk. Kartor och GPS i mobilen utvecklas för att ge information som anpassas till användarens förutsättningar.

Räkna med mobiltelefon

I mobiltelefoner finns alltid en miniräknare. Det finns också appar som kan vara ett stöd vid uträkningar.

Skriva med mobiltelefon

Med mobiltelefonen kan man spela in ljudanteckningar. Kameran i mobilen kan användas som minnesstöd, både genom stillbilder och korta filmer. Det finns också appar som kan vara ett stöd vid skrivande.

Påminnelser och kalender med mobiltelefon

Mobilen kan fungera som en påminnare med kalenderfunktion och elever med svag tidsuppfattning kan använda den som stöd för tid. Om eleven har svårt att komma ihåg vilka läxor han eller hon ska ta hem kan mobilen påminna om det. Den kan också ge hjälp med struktur och planering och innehålla en lathund för möjliga sätt att agera när något oväntat inträffar.

Alternativ kommunikation med mobiltelefon

Elever som behöver stöd för att läsa, skriva eller prata kan använda symboler i stället för bokstäver när de skriver SMS. Det finns appar för mobiltelefoner som kan vara till stor nytta i vardagen för dem.

Webbsida om hur personer som inte kan läsa, skriva eller prata kan använda symboler i SMS

Koncentration med mobiltelefon

Elever med uppmärksamhetssvårigheter kan bestämma över sin egen ljudmiljö genom att avskärma sig. Många mobiler har en mp3-funktion som möjliggör att man kan tona ner omgivningen med hjälp av musik eller förstärka motivationen genom att lyssna på "rätt musik" som passar till olika uppgifter, eller som lugnar när man behöver varva ner. Att kunna ringa eller skicka SMS för att reda ut något som oroar eleven kan sänka stressnivån och skapa utrymme för en lugnare lärsituation.

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat onsdag 5 oktober 2016