Specialpedagog

Specialpedagoger och speciallärare finns båda till för barn och elever i behov av stöd.

I planeringsarbetet, utvärderingar och liknande bör frågor om tillgänglighet, likvärdighet, delaktighet och jämlikhet lyftas upp när det gäller frågor om elever i behov av stöd. Specialpedagogen och specialläraren är de som i vardagen kan koppla verksamheten till kunskapskraven och hjälpa annan personal att fokusera på dessa aspekter.

Nyckelpersoner för it i specialpedagogiken

Specialpedagogen och specialläraren kan ses som nyckelpersoner i arbetet med it och specialpedagogik. Det förebyggande arbetet är prioriterat, liksom att bevaka att frågorna finns på dagordningen och att fånga upp och utbilda nyanställd personal.

Publicerat fredag 17 augusti 2012 Granskat onsdag 28 september 2016