Pedagog

Pedagogens roll i arbetet med it är mångsidig, samtidigt som kraven inte är så tydligt formulerade.

Frekvent och aktiv it-användning tillsammans med diskussioner och erfarenhetsutbyte om pedagogiska tillämpningar är en lyckosam kombination. När it ingår som en naturlig del i skolans arbete med att nå kunskapskraven så ger det resultat. Förutsättningen är att det finns datorer och annan utrustning som fungerar och att det finns någon form av handledningsresurs att tillgå.

Handledning och utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera distansutbildningar inom it i lärandet som vänder sig till pedagoger. På webbplatsen kan du söka bland kurser och anmäla dig.

Handlingsplan

I skriften It och lärande för att nå målen, finns en enkel handlingsplan för pedagoger.

Publicerat fredag 17 augusti 2012 Granskat onsdag 28 september 2016